Martin Koplík

PRŮVODCE SVĚTEM ARCHITEKTURY

Co je pro mě architektura?  Něco, co asi nejvíc vytváří prostředí, ve kterém žijeme. Architektura je dobrá, špatná nebo průměrná, tak jako všechno co lidé vytvářejí. Ale tak jako každý lidský výtvor i architektura vzniká v nějaké době a v určitých souvislostech a z těch by neměla být vytržena. Proto tvrdím, že stejně krásná může být gotická katedrála, venkovský barokní kostelík, továrna z 19. století, prvorepubliková vila nebo administrativní budova z 80. let 20. století. Takhle k výsledkům lidské stavební činnosti přistupuju já a tak se snažím tento postoj předat dál. 

Články 

Katedrála svatých Petra a Pavla je sídelním kostelem brněnského biskupa a tedy hlavním chrámem Brněnské diecéze. Je také dominantou města stojící na Petrském návrší již z dálky viditelná při příjezdu do Brna.

Kostel svatého Josefa v Senetářově je zjevením a zázrakem současně v různých významech těchto slov. )Samozřejmě primárně se jedná o duchovní prostor pro setkávání s Bohem, ale také je to jedinečná stavba, která vznikla v podivné době, jako jeden z mála svatostánků postavených mezi lety 1948 - 1989. Na svou dobu se jedná o velmi vyspělou...

Dnešní ulice Hlinky vznikla podél historické cesty, spojující Staré Brno s Pisárkami, Jundrovem a Kamenným mlýnem. Až do poloviny 19. století zde existovala předměstská vinařská osada, zastavěná vinařskými usedlostmi, s rozsáhlými vinnými sklepy, zabudovanými do svahu Žlutého kopce. Vzhledem k jižní orientaci tohoto kopce byly jeho svahy pokryty...

Korunovační klenoty jsou jedním ze symbolů našeho státu a po většinu času jsou ukryty před zraky veřejnosti v trezorové místnosti, tak zvané Korunní komoře katedrály svatých Víta, Vojtěcha a Václava. Vystavují se jen při výjimečných příležitostech a vždy je to doprovázeno velkým zájmem obyvatelstva. Tento soubor českých královských insignií...

Máte zájem o soukromou prohlídku?