Články

Když byl 28. ledna 1919 vydán zákon, kterým byla zřízena druhá univerzita v Československu, bylo jako její sídlo vybráno Brno a jako název, jméno tehdejšího prezidenta Tomáše Garigue Masaryka. Byla to velká sláva, ale od počátku bylo jasné, že budoucí studenti a akademici jaksi nemají kde působit, protože univerzita neměla žádné budovy. Čtyři nové...

Hned na začátek musím říct, že kostel na Křenové je jedním z mých nejoblíbenějších. Taky bychom asi dlouho hledali stavbu, která je tak dobře zachovaná v původní podobě a současně je nádhernou ukázkou secesního gesamtkunstwerku, tedy uceleného umění, promyšleného do nejmenšího detailu včetně veškerého vybavení. A také je to jedna z mála staveb,...

Po delší době se vracím na brněnský Ústřední hřbitov, abychom si řekli zase něco bližšího o jeho významných obyvatelích.

Na ulici Přízově, na okraji areálu bývalého podniku Vlněna / Neumark und Stiassny / Bochner & co. stojí neorenesanční palác, který původně sloužil jako reprezentativní sídlo majitelů továrny sourozenců Bochnerových a následně byl změněn na administrativní sídlo celého podniku. Ještě před několika lety mu hrozila demolice, ale naštěstí byl zachráněn...

František Alois Dvořák narozený v roce 1852 patřil k nejvýraznějším a také nejplodnějším osobnostem brněnské architektury pozdního historismu na přelomu 19. a 20. století. Dnes bychom o něm zřejmě mluvili jako o developerovi, protože jeho stavební počiny byly nezřídka jím financované za účelem dalšího prodeje. S jeho domy se potkáme po celém...

Ve třetím díle seriálu věnujícímu se funkcionalistickým svatostánkům v Brně se podíváme do synagogy, stojící na ulici Skořepka. Synagoga Agudas achim je dnes jedinou synagogou v Brně a také jedinou funkční synagogou na Moravě.

Dalším svatostánkem postaveným v období První republiky v Brně, se kterým se seznámíme, bude Chrám Spasitele na Karáskově náměstí v Židenicích, patřící Církvi československé husitské. Je také současně prvním Husovým sborem, který se do našeho nepravidelného seriálu dostává.

V Brně, na náměstí Svobody 15, stojí obdivuhodný palác, který byl postaven v letech 1847 - 1848 pro rodinu podnikatele Franze Kleina. Jednalo se o sídlo, které mělo reprezentovat, zajistit moderní pohodlné bydlení a současně být reklamním štítem rodinné firmy.

Máte zájem o soukromou prohlídku?