Články

Katedrála svatých Petra a Pavla je sídelním kostelem brněnského biskupa a tedy hlavním chrámem Brněnské diecéze. Je také dominantou města stojící na Petrském návrší již z dálky viditelná při příjezdu do Brna.

Kostel svatého Josefa v Senetářově je zjevením a zázrakem současně v různých významech těchto slov. )Samozřejmě primárně se jedná o duchovní prostor pro setkávání s Bohem, ale také je to jedinečná stavba, která vznikla v podivné době, jako jeden z mála svatostánků postavených mezi lety 1948 - 1989. Na svou dobu se jedná o velmi vyspělou...

Dnešní ulice Hlinky vznikla podél historické cesty, spojující Staré Brno s Pisárkami, Jundrovem a Kamenným mlýnem. Až do poloviny 19. století zde existovala předměstská vinařská osada, zastavěná vinařskými usedlostmi, s rozsáhlými vinnými sklepy, zabudovanými do svahu Žlutého kopce. Vzhledem k jižní orientaci tohoto kopce byly jeho svahy pokryty...

Korunovační klenoty jsou jedním ze symbolů našeho státu a po většinu času jsou ukryty před zraky veřejnosti v trezorové místnosti, tak zvané Korunní komoře katedrály svatých Víta, Vojtěcha a Václava. Vystavují se jen při výjimečných příležitostech a vždy je to doprovázeno velkým zájmem obyvatelstva. Tento soubor českých královských insignií...

Minule jsme zavítali do míst, kde bydleli českoslovenští a čeští prezidenti, tentokrát se podíváme, kde naše hlavy státu pracovaly. Pracovna je vždy velmi osobním místem, kde se promítají kromě módních a stylových prvků také ukázky vkusu a zaměření člověka v ní sedícího. Zajímavé také je, že prezidenti se za dobu existence Československé a následně...

V současné chvíli máme před sebou necelý týden do prezidentské volby a v rámci různých debat, se někteří kandidáti na prezidenta vyjádřili ve smyslu, že nebudou bydlet na Pražském hradě. Můj osobní názor je ten, že po více než sto letech republiky by bylo již na čase změnit sídlo prezidenta republiky a zbavit se monarchistických reminiscencí a...

Tesařova vila

17.10.2022

Brno a jeho vily. Máme jich tu hodně, některé jsou hodně významné, některé méně, některým hrozí zánik či jsou opravené, ale jedna opravdová krasavice stojí v Pisárkách na Hroznové ulici. Je to vila postavená v letech 1937 - 1938 pro ředitele Živnobanky Augustina Tesaře. Projekt vypracoval čelný představitel brněnského funkcionalismu Bohuslav Fuchs....

Nedávno mne putování po krásách naší země zavedlo do Bečova nad Teplou, kde je na místním hradě k vidění jedna z nejkrásnějších a teké nejcenějších památek u nás. Jedná se o relikviář svatého Maura, který je uváděn jako druhá nejcenější památka hned po korunovačních klenotech. Relikviář byl vyroben daleko od nás a historie si s ním pohrála natolik,...

Besední dům

23.09.2022

Na jedné z nejkrásnějších parcel brněnské Okružní třídy stojí od roku 1873 budova Besedního domu. Toto centrum českých spolků v tehdy ještě německém Brně bylo postaveno za přispění národně smýšlejících šlechticů, kteří se zasazovali o podporu českých spolků v moravské metropoli. Aby ale mohl být postaven na současném místě, musela tomu předcházet...

Máte zájem o soukromou prohlídku?