Loretánská kaple v Brně

13.08.2020

Brněnská Loreta u Minoritů
Kam se letos na Noci kostelů bohužel nepodíváme, je minoritský kostel svatých Janů s Loretánskou kaplí, do které si uděláme alespoň virtuální prohlídku.
Co to vůbec Loreta je? Většina lidí registruje tu pražskou na Loretánském náměstí, ale málo kdo ví, že i v Brně jednu máme.
Podle legendy stál ve městě Nazaret ve Svaté zemi domeček, ve kterém bydlela Panna Maria a zde jí bylo zvěstováno narození Ježíše Krista. Poté, co se Svatá země dostala pod nadvládu Saracénů, byl tento domeček nazývaný Svatá chýše - Santa Casa v roce 1291 přenesen na křídlech andělů nejprve do dnešní Rijeky a potom, ještě s dalšími přestávkami do italského města Loreto. Zde se z něj stalo oblíbené poutní místo. Původní Svatá chýše je stavba ve tvaru kvádru o rozměrech 9x4 m z pískovcového zdiva. V 15. století byl okolo Svaté chýše postaven chrám aby tato vzácná památka byla ochráněna proti povětrnostním vlivům. V roce 1509 vybudoval Donato Bramante okolo původní stavby jakýsi mramorový obal na kterém jsou ve vysokém reliéfu znázorněny scény ze života panny Marie, narození Ježíše Krista a také starozákonní proroci a Sibyly oznamující Spasitelův příchod.
Od 16. století se díky Jezuitům začaly po celé Evropě budovat kopie loretánské Svaté chýše a i na našem území jich bylo vybudováno celkem padesát. Ta první na Moravě vznikla v roce 1623 v Mikulově, kde ji nechal postavit František kardinál z Dietrichsteina. Tato Loreta bohužel zanikla při požáru v roce 1784 a dnes na jejím místě stojí Dietrichsteinská hrobka.
Brněnská Loreta byla postavena na bývalém klášterním hřbitově u Minoritů v roce 1716, podle návrhu architekta Mořice Grimma a okolo ní vznikly ambity se dvěma kaplemi. Svatá chýše tedy stála pod širým nebem. V roce 1723 byla nad ní ale vybudována mohutná kopule, kterou vyzdobil freskou František Řehoř Eckstein. Brněnská Svatá chýše je opět kopií té loretánské, jen její stěny nejsou zdobeny reliéfy, ale freskovou výmalbou ve stylu grisaile, to znamená pouze v několika odstínech šedé a hnědé. Interiér napodobuje cihlové zdivo se "zbytky" fresek, oltářní stěna je potažena cínovým plechem a za mříží stojí kopie loretánské černé Madony.
Kromě svaté chýše obsahuje loretánský kostel také tak zvané Svaté schody. Originální Svaté schody pocházejí z Jeruzaléma, kde vedly k paláci římského místodržícího Pontia Piláta a k soudu po nich stoupal Ježíš Kristus a zbrotil je svou krví. Originální schodiště nechala převést do Říma svatá Helena, matka císaře Constantina a dnes jsou umístěny v Lateránském paláci. Brněnská kopie svatých schodů je vytvořena tak, že do každého stupně je zasazen ostatek a stoupat po nich se může pouze po kolenou. Na balustrádě stojí sochy andílků s nástroji umučení Páně a nahoře nad nimi je balkon, se sousoším spoutaného Krista, kdy se Pilát ptá přihlížejícího davu, jestli mám Krista osvobodit, nebo ukřižovat.
Na kůru loretánského kostela jsou umístěny také nejstarší varhany v Brně, které nedávno prošly rekonstrukcí a v současnosti jsou opět funkční.