Ateliér Franze Dresslera

12.08.2020

Na křižovatce ulic Václavské, Křížové a Křídlovické stojí drobná stavba s bohatou štukovou fasádou. Tuto stavbičku si v roce 1881 postavil jako svůj dům s ateliérem brněnský sochař Franz Dressler 1846 - 1885. Franz Dressler patřil ke skupině tak zvaných měšťanských sochařů 19. století, kteří se živili zakázkami pro zákazníky pocházející ze střední vrstvy, jako byly různé dekorativní předměty k vybavení domácností, ale nepohrdli ani výrobou štukových dekorací na fasádách historizujících domů nebo náhrobky. Mezi největší firmy tohoto druhu v Brně patřili závody Adolfa Loose st. , nebo Johanna Tomoly. Dressler měl svůj původní ateliér na Josefstrasse, dnešní Bratislavské ulici, ale poté co se vzmohl, zakoupil pozemek na tehdejší Ugartově, dnešní Václavské. Obytný dům s ateliérem se skládal z obytné části, samotného ateliéru a výstavní místnosti, do které vedli velké výkladce. Interiér veřejných prostorů byl bohatě vyzdoben nástropními štuky, které byly současně reklamou kamenosochařského závodu. Je s podivem, že celá budova se do dnešních dnů zachovala v poměrně intaktním neporušeném stavu, včetně původních oken a výkladů.
Vnější fasáda je členěna okny s obloukovým záklenkem, které od sebe dělí vždy dva pilastry vysokého řádu se žlábkováním. Mezi pilastry je bohatý štukový ornament, do kterého jsou zakomponovány předměty spojené se sochařstvím a malířstvím. Paleta, hlavice sloupu a sochařské paličky, úhelníky a pravítka. Mezi okny a střechou potom dům obíhá římsa, na které se střídají květinové festony, lví hlavy a okřídlené postavy puttů. Za domem směrem do Křídlovické byla zřejmě malá zahrádka na které mohly být vystaveny další výrobky. Je zajímavé, že zadní fasáda byla oproti hlavní pojednána úplně jednoduše. Současné štuky jsou novodobou napodobeninou.
Veřejný interiér je dělen do dvou částí s tím, že z výstavní místnosti se do ateliéru vstupuje po několika schodech. V obou místnostech se zachoval štuky zdobený strop s rostlinnými ornamenty a v první z nich doplněný ještě medailony s hrajícími si putty. Bohužel vzhledem k přemalbám dnes poněkud špatně čitelnými. Ve druhé místnosti jsou kromě štuků také původní táflované dveře a špaletová okna se zabudovanými okenicemi.
Po smrti Franze Dresslera převzal firmu jeho syn Alfred Dressler, autor například reliéfu na fasádě Nemocenské pokladny na Kolišti.
V současné době v objektu sídlí cukrárna Sorry pečeme jinak, která mu krásně vrátila život a všem doporučuji jejich skvělé dorty :-) V suterénu potom jazzový klub Kouřící králík.