Budova Zemského finančního ředitelství

12.08.2020

Na rohu ulic Masarykovy a Josefské, stojí obrovská budova Zemského finančního ředitelství, postavená v neobarokním stylu v roce 1905. Když říkám obrovská, myslím tím opravdu obrovská, schválně podívejte se na ni někdy. Její boční průčelí totiž tvoří celou délku levé strany ulice Josefské od Masarykovy až ke schodům vedle hotelu Grand. Na tomto místě stál původně Dietrichsteinský hraběcí palác, později zvaný Salmovský, který postavil Dietrichsteinský dvorní architekt František Antonín Grimm. Palác byl zajímavý také tím, že v něm sídlila nejstarší moravská zednářská lóže U vycházejícího slunce v Orientu. Palác byl otočen hlavním průčelím se dvěma portály do Ferdinandovy třídy, dnešní Masarykovy, měl dvě nádvoří a v zadní části parcely zahradu se Salou terenou. 

Na konci 19. století se do tohoto paláce nastěhovaly kanceláře Zemského finančního ředitelství, ale postupem času přestaly prostory vyhovovat a bylo rozhodnuto o jeho zboření. Podle zásad tehdejší památkové péče bylo rozhodnuto, ze budou zachovány nejcennější části paláce, jako byly dva portály a balkonové kované mříže. Portály byly zazděny do nádvoří nové budovy a balkonové mříže byly použity na fasádách do Masarykovy a Josefské. Dodnes tak na nich můžeme vidět monogram stavebníka původního paláce "LGD" Leopold graf Dietrichstein.

 Z inventáře se ještě zachovaly barokní kachlová kamna, ve sbírkách Umělecko průmyslového muzea v Brně. Oba portály jsou zdobeny dvojicí dekorativních váz z dílny Ignáce Langelachera. Na jedné z nich je bůh Helios na svém voze, na druhém Zrození Venuše. Druhý portál čeká na restaurování a reliéfy na vázách nejsou moc čitelné. 

Nová budova postavená na místě paláce je velice kvalitní ukázkou brněnského neobaroka. Fasáda i interiéry jsou pojednány v jednotném stylu s bohatou štukovou výzdobou. Hlavní schodiště má balustrádu z šedorůžového mramoru, dveře jsou zdobeny dřevěnými supraportami. Dům by si zasloužil komplexní rekonstrukci, protože před několika lety byla opravena jen fasáda do Masarykovy a ostatní strany na opravu teprve čekají. Obchodní parter je také naprosto zaneřáděn vizuálním smogem.