Družstevní dům DĚLPE

09.03.2021

Cejl 83, Brno

Zhruba v polovině ulice Cejl stojí dům, který se svojí fasádou řadí k tomu nejzajímavějšímu, co v Brně vzniklo na přelomu 20. a 30. let 20. století. Na mně dům působil vždy jaksi americky, jako by se mělo jednat o podnož, nějakého mrakodrapu, a podle stylu minimálně Empire State Building. Že nevíte o který dům jde? Je potřeba zvednout hlavu, protože z ulice míjíte jen výlohy polepené reklamními bannery. A o jaký dům se tedy jedná? Pod čísly orientačními 83 - 85 je to obytný dům Dělnické pekárny cukrárny a perníkárny a Vzájemnosti včela, který ve svém zadním traktu ukrýval i vyhlášenou brněnskou pekárnu DĚLPE. 


Dům byl postaven v letech 1924 - 1926 podle návrhu stavitele Františka Václavka a architekta Eduarda Göttlichera. Podíl obou autorů na vzhledu domu není zcela jasný, ale podle posledních výzkumů to vypadá, že František Václavek navrhl dům jako takový a Eduard Göttlicher potom vytvořil jeho interiéry. Parcela na které dům stojí byla zakoupena Dělnickou pekárnou, která zde nejprve vybudovala provoz pekárny, ale vzhledem k tomu, že se tomuto družstvu nedostávalo financí na stavbu samotného domu, postoupila pozemek Družstevní vzájemnosti včela, pod podmínkou, že domem bude procházet průjezd, kterým zůstane pekárna přístupná z ulice Cejl a jedna z provozoven v přízemí bude rezervována pro prodej pekárenského a cukrárenského zboží DĚLPE. 

Celý sedmipodlažní dům je rozdělen na dvě podlaží věnovaná obchodu a  nad nimi pět podlaží s byty. Obchodní parter byl pojat velice velkoryse s velkými výkladci do ulice a rastrovými ocelovými okny v mezaninu. Středem přízemí  procházela obchodní pasáž, do které byly otevřeny další výklady a vchody do jednotlivých obchodů. Fasáda obytné části je členěna čtyřmi plochými rizality, které jsou ještě dále děleny svislými lizénami, které jí dávají právě ten velkoměstský charakter a jedná se o nejexpresivnější fasádu v Brně. 

V soklové části vytvořené z umělého kamene byla v pravé části umístěna prodejna pečiva a cukrárna, ze které se dalo vyjít do prvního patra do prostoru kavárny. Všechny tyto prostory byly zařízeny elegantním bíle lakovaným nábytkem ve stylu art deco. Bohužel do dnešních dnů se z tohoto prostoru nezachovalo vůbec nic, dokonce i vchod byl přemístěn z centrální části více vpravo. 

Středem domu prochází obchodní pasáž. Pasáž byla mezi výkladci obložena hnědým mramorem, na podlaze hnědou keramickou dlažbou. Zadní část pasáže byla zvýšena třemi schůdky a osvětlena denním světlem pomocí skleněného stropu. V těchto místech byla umístěna prodejna s porcelánem a kuchyňským zbožím a výstavní síň s nábytkem vyrobeným družstvem Dělrobna. Dodnes se pasáž zachovala jen částečně. Výklady a obložení na její pravé části bohužel zmizely úplně, nicméně pravá strana se zachovala v téměř původní podobě, včetně mramorového obložení. Zadní část byla druhotně oddělena příčkou, za kterou se ale zachoval jak skleněný strop, tak výklad Dělrobny a dokonce většina mramorového obkladu. 

Z pasáže vede také vchod do obytné části domu. Domem prochází čtyřramenné žulové schodiště vždy ke dvěma bytům na patře. Jedná se o vícepokojové byty vybavené koupelnou. Po vestavbě nového výtahu se bohužel nedochovalo původní zábradlí až na malou část v posledním patře. V chodbě jsou zajímavě řešená trojúhelníková okna směrem do dvora a okna členěná diagonálními příčkami do světlíku. Celým domem prochází ještě druhý světlík přivádějící světlo ke skleněným stropům v přízemí. 

A nakonec to nejzajímavější. V levé části obchodního parteru byla umístěna prodejna textilu, zabírající dvě podlaží členěná oběžnou galerií v prvním patře. Zde byl umístěn prodej bytového textilu. V současné době zde sídlí firma Garko, vyrábějící sportovní trofeje. Interiér tohoto obchodu se zachoval do současnosti v téměř nezměněné podobě včetně uměleckořemeslných detailů. V přízemí jsou ve stěnách původní vestavěné regály, určené původně k uložení štůčků látek. Dřevěná galerie v prvním patře s kovovým zábradlím uchyceným v mosazných štítcích je téměř neporušena včetně regálů z ořechového dřeva, jejichž hrany kopírují trojúhelníkový tvar lizén na fasádě. Na stropě obchodu je art deco štuková výzdoba. 

Budovy pekárny ve dvorní části domu byly nedávno zbořeny a na jejich místě se připravuje výstavba nového bytového domu. 

Vzhledem k zachovalosti velkého množství původních detailů, by bylo krásné, kdyby se alespoň část obchodních prostor podařilo zrekonstruovat, ale to je snad otázkou budoucnosti. 

Rád bych poděkoval zástupcům městské části Brno - sever a firmě Garko za zpřístupnění interiérů této stavby.