Fara u svatého Jakuba

12.10.2021

Jakubská 11, Brno

Jednou z nejhonosnějších farních budov v Brně je určitě budova farního úřadu a sídlo děkanství u svatého Jakuba. Neogotická budova stojí na rohu ulic Rašínovy a Jakubské, přímo naproti kostela svatého Jakuba Většího. 


Původní barokní budova jakubské fary stála vedle kostela a v roce 1899 byla zbořena v souvislosti s budováním nové ulice vedoucí z Náměstí Svobody směrem k Německému domu. 

V roce 1899 byla vyhlášena architektonická soutěž, v jejíchž podmínkách bylo specifikováno, že nová farní budova musí být vzhledově přizpůsobena kostelu svatého Jakuba. Z této soutěže vzešel vítězný návrh architekta Germano Wanderley, který faru pojal v neogotických formách s romanticky rozeklanou siluetou. Budovu postavil v letech 1900 - 1901 brněnský stavitel Josef Nebehosteny. Zaujímá exponovanou polohu na rohu ulic Rašínovy a Jakubské, do které se obrací zaobleným nárožím s hlavním vchodem. Obě boční křídla jsou směrem ke středu ukončena rizality s vysokými štíty, které lemují sníženou střešní terasu, nad kterou se zvedá střešní věžička. 

 Fara v sobě spojuje funkci úřední, obytnou a obchodní. V přízemí do Rašínovy jsou umístěny obchody a v interiéru najdeme farní kancelář, společenské místnosti farnosti, domácí kapli, ale také byty. 
Do budovy se vstupuje vchodem z nároží, který je zdůrazněn portikem. Na něj navazuje vstupní vestibul na oválném půdorysu zaklenutý hvězdicovou klenbou, která je kromě štukové výzdoby zdobena i původní výmalbou, ve které můžeme nalézt již prvky nastupující secese. 

Celou budovou prochází dvouramenné schodiště, které je také zdobenou štukovými gotizujícími žebry a malířskou výzdobou. Okna ze schodiště vedou do dvora a v druhém patře je do okna vložena vitráž se svatou Zdislavou z Lemberka, svatým Janem Sarkanderem a znakem papeže Jana Pavla II. Z každé podesty se vstupuje k bytům na patře, které jsou ale od schodiště z izolačních důvodů odděleny prosklenými stěnami. 

V prvním patře jsou umístěny společenské prostory farnosti. Již na stěnách chodby upoutají rozměrné barokní obrazy, pocházející zřejmě z oltářů v kostele svatého Jakuba, které byly zrušeny během jeho regotizace.  V tomto patře najdeme velký společenský sál, klubovnu a dvě místnosti ukrývající farní knihovnu. Na stěnách knihoven visí portréty farářů a děkanů u svatého Jakuba od 17. století až po současného děkana Otce Josefa Slouka. Zajímavé je zařízení knihoven, Nalezneme tu regály vyrobené v novogotickém stylu, ale také barokní skříně, které sem byly zřejmě přesunuty z původní barokní fary. 

Ve druhém patře, pod nárožní terasou, je umístěna domácí kaple, jejíž okna jsou zdobeny vitrážemi z 20. století a je zde umístěn oltář s obrazem Panny Marie Schönstadské. 

Za zpřístupnění fary děkuji Otci Janu Pacnerovi a článek o faře můžete brát jako začátek seriálu o kostele svatého Jakuba Většího, který bude rozdělen na tři díly. Jakub gotická, barokní a novogotický. Myslím, že se máte na co těšit.