Fara u svatého Jakuba

12.08.2020

Pokračování seriálu o zajímavých brněnských domech je věnováno budově farního úřadu a děkanství u svatého Jakuba na Rašínově ulici.
Původní barokní budova jakubské fary stála v místech dnešní Rašínovy ulice a musela tedy ustoupit při jejím budování na konci 19. století. Architektonickou soutěž na novou budovu fary vyhrál architekt Germano Wanderley hlavně díky návrhu stavby v romantizujícím stylu německé gotiky, který koresponduje s pozdní gotikou kostela svatého Jakuba Většího. Budova byla postavena v letech 1900 - 1901. Zaujímá exponovanou polohu na rohu ulic Rašínovy a Jakubské, do které se obrací zaobleným nárožím a hlavním vchodem. Fara v sobě spojuje funkci úřední, obytnou a obchodní. Fasáda je členěna novogotickým tvaroslovím, na bočních fasádách jsou dva ploché arkýře a druhé patro nároží ustupuje do půlkruhové terasy a je zakončeno věžičkou.
Do budovy se vstupuje vchodem z nároží, který je zdůrazněn portikem. V interiéru je zachovaná nejen novogotická štuková výzdoba, ale i původní výmalba. Ze vstupní haly se vstupuje na čtyřramenné schodiště s litinovým zábradlím. Fara si i přes poškození na konci druhé světové války zachovala podobu z doby výstavby, bez novějších rušivých zásahů.