Nájemní dům Aloise Ripky von Rechthofen

12.08.2020

Nájemní dům Aloise Ripky von Rechthofen
Dnes se zastavíme na nejstarším úseku brněnské Okružní třídy na tak zvaném Bahnringu, dnes řečeném Benešova a to v čísle 8. Zde si nechal postavit svůj reprezentativní dům, téměř palác brněnský německý podnikatel Adolf Ripka později povýšený do šlechtického stavu s přídomkem von Rechthofen. Ripka podnikal ve firmě na výrobu barev, vlastnil spediční firmu, a byl také majitelem firmy na výrobu intarzovaného nábytku. Byl činný v mnoha spolcích a propagoval mimo jiné turistiku a například horní můstek nad propastí Macocha se po něm jmenoval Ripka Warte. V 70. letech 19. století byl poslancem Moravského zemského sněmu.
Dům na Bahnringu si nechal postavit v roce 1867 od nám již známého stavitele a architekta Josefa Arnolda. Ten zde navrhl dům, který je snad ukázkou všech typických Arnoldových schémat která u svých staveb rád používal. Dům se inspiruje v italské renesanci, i když vysoké mansardy na nárožích střech spíše odkazují na renesanci francouzskou. Přízemí je zatíženo mohutnou bosáží, jsou zde umístěna klenutá okna, jejichž klenák je zdoben figurální plastikou, v tomto případě permoníka. Piano nobile je zdůrazněno mohutným balkonem nad symetricky umístěným průjezdem. Na konzolách balkonu je dodnes viditelný monogram "AR" stavitele domu.
Do domu se vstupuje průjezdem, který si zachoval v podstatě svoji původní podobu zdobenou štukem a pilastry. Z průjezdu se vchází na čtyř ramenné schodiště, které vedlo ke dvěma bytům v patře. Bohužel z vnitřního vybavení ani dispozice se více nezachovalo, protože od roku 1911 v domě sídlilo Policejní ředitelství, které jej upravilo pro svoje potřeby. Dnes je dům v majetku České pošty. Adolf Ripka 1812 - 1884 odpočívá ve své rodinné hrobce na ústředním hřbitově v Brně.