Kelerův palác

13.08.2020

Palác Josefa Kellera, Lidická 36
Další zastávkou na komentované vyjížďce minibusem na trase Paláce průmyslové aristokracie bude Kellerův palác na Lidické ulici. Mimo jiné další příklad velmi osvíceného přístupu majitele v tomto případě společnosti e-on k historické památce ve které sídlí.
Josef Keller, podnikatel ve vlnařském průmyslu v Brně patří k řadě dalších, kteří založili světovou proslulost našeho města jako centra textilního průmyslu s přízviskem Rakouský, nebo Moravský Manchester. Svůj palác na Nové (dnes Lidické) ulici si nechal postavit od renomovaného ateliéru Ferdinand Fellner a Hermann Helmer z Vídně, v letech 1880 - 81. V té době tito dva architekti v Brně pracovali na budově divadla Na hradbách, dnes Mahenově divadle, odkud si vlastně odskočili jen kousek na Lidickou :-) Při projektování paláce Josefa Kellera sáhli k výzdobnému aparátu italské renesance a dlouhé průčelí členili pravidelným rastrem oken, završených trojúhelníkovými a obloukovými frontony. Někdo dokonce říká, že je fasáda podobná boční fasádě Mahenova divadla. Do paláce se vstupovalo centrálním průjezdem a reprezentativním schodištěm s kamennou balustrádou, které se bohužel do dnešní doby nezachovalo. Již v průjezdu návštěvníka zaujaly nástropní malby v pompejánském stylu, které se opakují i v salonech v patrech. Prosvětlení, takto velké zastavěné parcely vyřešili architekti vestavěním dvou světlíků v bočních třetinách dispozice. Do těch jsou dnes vestavěny výtahové šachty. Po Kellerově smrti byl palác prodán a v roce 1922 jej koupili Západomoravské elektrárny, které provedli některé úpravy v interiérech , jako například vybudování Ard deco zasedací místnosti s dřevěným obkladem a krbem. V místnostech bývalého piana nobile je zachována spousta původních detailů, jako jsou dveře, leptaná skla oken do světlíků, nástropní štuky, kachlová kamna. V jednom ze salonů je k vidění nástropní alegorická malba, kterou provedl častý spolupracovník ateliéru F + H Eduard Veith, který je autorem i nástropní výzdoby Státní opery v Praze.