Dělnická úrazová pojišťovna pro Moravu a Slezsko

12.08.2020

Dělnická úrazová pojišťovna pro Moravu a Slezsko
Tentokrát jsem se proplížil do budovy, která stojí na ulici Koliště již od roku 1912 a postavil ji architekt Bohumír Čermák jako administrativní budovu Dělnické úrazové pojišťovny, i když většina Brňanů ji zná jako "úrazovku, ten nespravenej barák na Kolišti"
Když se ale na budovu podíváme detailněji, uvidíme, že se jedná o zajímavou ukázku secese a nastupující moderny, řekl bych vídeňského střihu. Mohutné průčelí rozdělené do tří částí jak horizontálně tak vertikálně, jednoznačně upoutá pozornost. Vysoká soklová římsa sahající přes dvě patra je ukončena balkony zdůrazňujícími současně tři vertikální rizality. Středová část budovy je víceméně hladká, jen z drobnými zdobnými prvky. Nejvyšší patro, v podstatě jakási střešní nadstavba je je řešena jako tři mohutné pavilony obité měděným plechem jejichž hmoty ustupují v jakýchsi stupních směrem nahoru. Pod centrálním pavilonem je umístěn reliéf podle návrhu Leopolda Hohla a vytvořený sochařem Alfredem Drexlerem, znázorňující jednotlivé pracovní činnosti a současně potencionální místa vzniku úrazu. Jedná se o zemědělství, průmysl, práci na katru, stavebnictví, textilní průmysl a tiskařství.
Do budovy se vstupuje mohutným portálem, jehož dveře a vrata jsou zdobena dekorativní mříží inspirovanou biedermaierovským tvaroslovím. Za nimi vstoupíme do vstupní haly s krátkým schodištěm, jak se sluší na správnou pojišťovnu. Stěny jsou obloženy černým mramorem, a schodiště zdobí dvě lampy z tepané mědi. Stěny i strop jsou provedeny v dekorativním štuku. Zachovalo se tu i několik drobných detailů jako tepaná mřížka krytu radiatorů s velmi drobným ornamentem. Za lítačkami se návštěvník dostane na hlavní, čtyř ramenné schodiště s výtahem, jehož stěny zdobí opět štuky, mramorový obklad a v oknech jsou vitrážové vložky, ještě v secesním stylu. Na celé budově je vidět mnohaletá zanedbaná údržba, které jí vzala mnoho z její původní elegance, nicméně zase na stranu druhou nedošlo k žádné rekonstrukci, která by zničila původní detaily. V současné době se zde připravuje otevření hostelu Franz Kafka špitál a jakéhosi zdravotního muzea. Snad to budovu v níž v současnosti sídlí pouze jedna ordinace Úrazové nemocnice trošku oživí.