Kostel Nejsvětějšího srdce Páně

04.10.2022

Náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha

Dnes se v článku opět podíváme za hranice Brna a tentokrát až do hlavního města. Naším cílem je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na Náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech. Ten byl vybudovaný v letech 1928 - 1932 podle návrhu Slovinského architekta Jozipa Plečnika. Plečnik byl v té době pozván do Prahy prezidentem Masarykem, aby pro něj provedl úpravy Pražského hradu jako sídla hlavy Československé republiky. Plečnik na Vinohradech vytvořil svatostánek, který rozhodně jen tak někde neuvidíte. Nejedná se o architekturu inspirovanou konkrétním obdobím, ale jak je u Plečnika tipické, sáhl si pro inspiraci do více míst a hlavně celou stavbu prodchnul moha symbolickými odkazy. 

Obdélný tvar kostela má připomínat Noemovu archu, vnější stěny tvořené keramickým obkladem s vystupujícími bílými kameny, zase mají symbolizovat hermelínový plášť. Na vrcholu věže je umístěno královské jablko. To vše jsou symboly odkazující ke Kristu jako králi světa. 

Interiér je řešen jako jednolodní hala, jejíž stěny jsou vytvořeny z režného cihlového zdiva a strop je dřevěný kazetový. Světlo do interiéru proniká po vzoru římských bazilik řadou oken umístěných pod stropem, ve kterých jsou vitráže z námětem Nejsvětějšího srdce Páně. Podlaha je litá teraccová s motivem Kruhů a křížů. Cihlové stěny v interiéru jsou posety zlatými křížky. 

Hlavní oltář není tvořen architekturou, ale je rozprostřen po celé čelní stěně. Tvoří jej sochy světců od Damiana Pešana. V centru je socha Krista s Nejsvětějším srdcem. Zleva do prava jsou sochy svatého Jana Nepomuckého, svaté Anežky, svatého Vojtěcha, svatého Václava, svaté Ludmily a svatého Prokopa. Nad Kristovou hlavou se vznáší mohutná svatozář s motivem kříže. Před oltářní stěnou po stranách svatostánku stojí mohutné kandelábry k zavěšení lamp věčného světla. Svatostánek a svícny jsou vytvořeny ze zlacené mosazi a jsou posázeny nebroušenými polodrahokami. Architektonické prvky oltářů jsou z bílého mramoru. 

V rozích jsou boční oltáře, svatého Josefa a Panny Marie. Plečnik v interiéru vytvořil gesamtkunstwerk kdy navrhoval vše do nejmenších detailů, od kliky u dvěří, přes kropenky a lampy na věčné světlo. 

Nový hlavní oltář byl vytvořen v roce 2018 podle návrhu architektů Josefa Pleskota a Norberta Schmidta. Je zhotoven z jednoho kusu bílého Carrarského mramoru a je umístěn v geometrickém středu kostela. 

Stejně elegantně jako loď kostela je vytvořeno i jeho zázemí. Na loď navazuje v celé šíři lichoběžníková věž, která v přízemí skrývá chodby, zaklristii a vstup do krypty pod kostelem. 

Do krypty se vstupuje z prostoru za hlavním oltářem. Krypta samotná je řešena jako jednolovní prostor zaklenutý valenou klenbou, která dosedá přímo na podlahu. Klenba je vyzděna z pohledových cihel, jejichž plocha je narušena jen bílými omítanými obdélníky světlíků. V čele krypty je umístěn mramorový oltář. 

Do prostoru mohutné věže se nestoupá jako je obvyklé po točitém schodišti. Celým tělem věže stoupá průběžná nakloněná rampa, po které se návštěvní velmi pohodlně dostaně až nahoru. Světlo do věže přivádějí dva prosklené hodinovéí ciferníky, které mají v přůměru 7, 6 m. Čistý, prosvětlený, kontruktivistický interiér věže je v jakémsi protikladu proti lodi kostela s jeho zdobností v teplých zlatohnědých odstínech. 

Za možnost fotografování děkuji Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího srdce Páne na Vinohradech.