Manufaktura Karla Přízy

12.08.2020

Na rohu Cejlu a ulice Vlhké, tedy na břehu říčky Ponávky postavil v letech 1810 - 1815 budovu svojí manufaktury Karel Příza, který byl současně prvním českým podnikatelem v textilním průmyslu v Brně. Zajímavé je, že se původní objekt manufaktury zachoval dodnes v téměř nezměněné podobě. Jedná se o jednopatrový dům s vysokou mansardovou střechou, dalo by se říct ještě barokního charakteru. Fasáda je dnes téměř hladká bez ozdob, ale směrem do ulice Cejl se zachoval nad průjezdem malý kovaný empírový balkonek. Balkon dnes již neslouží svému účelu, protože ze dveří, které na něj vedly je dnes okno. Nicméně balkonová mříž zde přežila více než dvě stě let bez změny. Jedná se o celkem jemnou kovářskou práci, kdy pruty čtverhranného profilu tvoří na přední části jakýsi gotizující vzor, pod zábradlím obíhá zdobná bordura složená z dubových listů a žaludů. V centrální části je mříž akcentována zábradlím ve tvaru stočených prutů zakončených lístky a středové pole je ozdobeno festonem opět z dubových lístků s žaludy, velmi jemně provedenými.
V současné době sídlí v budově Státní ústav pro kybernetickou bezpečnost a balkon prošel v nedávné době rekonstrukcí. Až půjdete okolo, tak zvedněte hlavu a prohlédněte si jej z blízka, v brně mnoho takových empírových mříží nemáme.
Po Karlu Přízovi se jmenuje také ulice Přízova, na které stojí Bochnerův palác. O manufaktuře i o Bochnerově paláci se dozvíte mnohem víc na prohlídkách v rámci projektu Brno Industrial https://www.gotobrno.cz/brno-industrial/