Nadační dům Valentina Gertsbauera

12.08.2020

Dům U čtyř mamlasů na Náměstí svobody zná asi každý Brňan, nicméně, toto pojmenování je pouze druhotné, původně se totiž tato stavba jmenovala Nadační dům, nadace Valentina Gertsbauera. O nadacích pánů Gertsbauera a Falkensteinera jsem už psal. Po té, co se nadace dostaly do správy města, vyhlásila městská rada v roce 1899 soutěž na postavení nového nadačního domu na velmi prestižní adrese, na Náměstí svobody. V soutěži zvítězili dva autoři, Germano Wanderley a Adolf Prastofer. Zatímco Prastofer dostal za úkol vytvořit dispozici domu, Wanderley, tento rakouský sochař narozený v Brazílii zvítězil s návrhem průčelí.
Dům je postaven jako tak zvaný Hoff, kdy jsou jeho čtyři křídla seskupena okolo obdélného nádvoří, které bylo ve třicátých letech 20. století propojeno pasážemi s palácem Alfa a domem v Jánské ulici. Celá fasáda obrácená do Náměstí svobody je pojata ve velmi zdobném neobarokním stylu inspirovaném imperiálním Římem s již nastupujícími prvky secese. Centrální část průčelí je nesena mohutnými sloupy s kompozitními hlavicemi vedoucími přes tři patra a za nimi vznikly rozlehlé lodžie. Dva krajní rizality jsou nad střechou korunovány dvěma pavilony. V přízemí jsou pod každým sloupem umístěny čtyři kolosální sochy Atlantů, kteří na svých ramenou nesou pomyslnou tíhu domu. Tito Atlanti, v Brně zvaní Mamlasi byly vytvořeni podle návrhu vídeňského sochaře Richarda Luksche, ale jejich samotné provedení bylo svěřeno brněnskému sochaři a kameníkovi Johanu Eduardovi Tomolovi. Ostatní bohatou výzdobu provedl Alfred Dressler, o kterém jsem již také psal. Fasáda i celý dům je také zdoben bohatě kovanými mřížemi a vraty. Pod korunní římsou byl dům označen nápisem, který se v posledních týdnech vrátil na původní místo, jako Palác nadace Valentina Gertsbauera.
Přízemí jak do náměstí, tak do dvora bylo určeno komerčním účelům. V patrech byly byty. Ty do Náměstí svobody byly pojaty velmi velkoryse jako mnoha pokojové. Do domu vede několik vstupů z toho ten nereprezentativnější z průjezdu právě k bytům do náměstí. Za kovanými vraty navazuje prostorný vestibul odkud vede schodiště s litinovým zábradlím do pater.
V současné době byly byty směrem do náměstí změněny na hotelové pokoje.
Dům u čtyř mamlasů je krásným příkladem toho, jak se mění vkus a pohled na architekturu. Zatím co v době vzniku a i následně byl hodnocen jako nevkusný a odstrašující příklad chaotického nakládání s architektonickými styly a dokonce se o něm mluvilo jako o nejošklivějším domě v Brně, dnes nám jeho malebnost přijde půvabná a náměstí bychom si bez něj vlastně neuměli představit.