Nájemní dům Benedikta Škardy

17.08.2020

Dvořákova 10, Dušan Jurkovič 1908

Uprostřed města Brna stojí jeden polozapomenutý dům postavený významným slovenským architektem Dušanem Samo Jurkovičem. Většina Brňanů zná Jurkovičovu vilu v Žabovřeskách, ale málokdo ví, o domě, který si nechal od svého přítele Jurkoviče navrhnout majitel uměleckého sklenářského závodu, zaměřeného na mozaiky a vitráže Benedikt Škarda. Možná je to i tím, že dům jako jediný na Dvořákově ulici nemá opravenou fasádu a proto na mnoho lidí působí naprosto nezajímavým dojmem. Jurkovič tady sáhl do úplně jiného inspiračního šuplíku, než jsme u něj zvyklí, dům není postavený ve stylu národopisné secese, ale jedná se o ukázku secesního proudu, který již směřoval k moderně s velmi specifickými výzdobnými prvky v čistě geometrickém ornamentu. Průčelí je členěno na tři části, jak vertikálně, tak horizontálně. Vertikálně je uprostřed domu umístěn mělký prohnutý arkýř a horizontálně, na obchodní parter navazují tři patra bytů a nejvyšší část domu je oddělena širokým průběžným balkonem přes celou šíři domu a nad ním je celý dům korunován vysokým volutovým štítem. Fasáda, která nebyla zřejmě za celou dobu existence domu opravována má bohužel nejlepší léta za sebou. Přízemí bylo původně zdobeno černým kamenným obkladem s přiznanými bronzovými hřeby, tento technicistní detail se objevuje také u konzol arkýře. Na centrální části fasády byla nanesena trhaná omítka, do které byly vloženy pásky ze zlacených mozaikových kostek, doplňované zelenými keramickými obklady. Stejným způsobem bylo zdobeno zřejmě i zábradlí balkonu, ale zde se z výzdoby nezachovalo vůbec nic. 

Celková výzdoba jak exteriéru, tak interiéru nájemního domu byla podřízena tomu, aby předvedla výrobní dovednosti firmy majitele. 

Do domu se vstupuje vchodem umístěným asymetricky v pravé části průčelí. Již nadsvětlík vstupních dveří je zdoben vitráží. Vstupní vestibul je obložen ve spodní části hnědým mramorem, do kterého jsou ještě vloženy čtverce fasetovaného skla (bohužel ne kompletně zachované). Na stropě a stěnách najdeme jemný štukový dekor v podobě prázdných zrcadlových rámů. Z vestibulu do schodiště vedou dveře, opět doplněné vitráží a původními mosaznými madly. 


Schodiště v domě je točité dvouramenné a vede vždy k jednomu bytu na patře. Litinové zábradlí na sobě kombinuje vavřínové a dubové větvičky v secesním ornamentu. 

Ve všech patrech jsou zachována vitrážová okna s lidovými motivy, vždy doplněnými o medailon s pohledem na vesnickou krajinu v každém patře originálním. 

Firma Benedikta Škardy dodávala mozaiky a vitráže nejen do staveb v Brně, ale po celé Moravě a Rakousko - Uhersku. V Brně vytvořila například okna v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové a kostele Nejsvětějšího srdce Páně v Husovicích, nebo mozaiku ve štítu Jurkovičovy vily. Jeho prací jsou také mozaikové obklady Křížové cesty na Hostýně.