Nájemní dům Charlotty Deutchové

11.08.2020

Nájemní dům Charlotty Deutschové na Minoritské 8, Max Matzenauer 1904
Dům v přímém sousedství minoritského kláštera je postaven v roce 1904 na velice úzké, středověké parcele na místě staršího asanovaného objektu. Patří pravděpodobně k nejbizarnějším Matzenauerovým fasádám, protože oproti jeho ostatním stavbám, které si i přes bohatý štukový dekor, ponechávají dostatek volných ploch na průčelích, čímž působí moderně, je fasáda domu Charlotty Deutschové pokryta velmi bohatou výzdobou, která nenechá diváka na pochybách, že se díváme na fasádu secesní, v její nejzdobnější podobě. Matzenauer se tu na jedné straně inspiruje Wagneriánskou vídeňskou secesí a jejím sklonem k určitému geometrismu, ale současně je tu patrná i inspirace francouzským art nouveau s jeho florální přebujelostí. Základní rastr je velmi jednoduchý, tři okna na šířku, a tři okna na výšku. Od druhého patra výše vystupují z omítaných ploch výrazné cihlové detaily jakoby armování, k tomu jsou přiznané ocelové překlady nad okny s pozlacenými nýty a mezi tím je na fasádu aplikovaný velmi stylizovaný rostlinný dekor, vzdáleně připomínající vinné hrozny. Možná to má být odkaz na podnikání rodiny Deutschovy, které patřil lihovar na ulici Pekařské (v poslední době prostor známý jako Destilery). A všechno toto "štukové hemžení" korunují dvě pozlacené masky, snad boha Bakcha, a nad nimi, o patro výš, dva věnce se zlaceným detailem. Výrazná barevnost celé fasády rozhodně upoutá kolemjdoucího na první pohled. Obchodní parter celého domu bohužel hyzdí postmoderní a dekonstruktivistický výklad z 90. let 20. století.
V interiéru, i když není právě po rekonstrukci, se zachovalo několik velmi pěkných detailů. Hned po vstupu to jsou původní secesní vyřezávané dveře, jejichž dřevěný překlad opakuje motiv štukové výzdoby římsy pod stropem. Čtyř ramenné schodiště lemuje původní litinové zábradlí v secesním tvarosloví a na chodbách se zachovaly dokonce dva druhy téměř nepoškozených dlaždic. Do většiny bytů vedou také původní dvoukřídlé špaletové dveře. Schodiště je kromě oken do dvora prosvětleno také stropním světlíkem.
V současné době jsem dům našel v nabídce nějaké realitní společnosti, tak snad po prodeji nedojde k nějakým necitlivým změnám hlavně v interiéru ale naopak obchodní parter dostane důstojnější podobu, kterou by si jistě zasloužil.