Nájemní dům Hedviky Koberové

12.08.2020

Nájemní dům Hedviky Koberové postavený v roce 1886 Josefem Čapkou na rohu ulice Cejl a Körnerova je další poněkud bizarní ukázkou architektury pozdního historismu v Brně. Majitelka, nebo architekt, zřejmě vycházeli z okřídleného rčení "Můj dům, můj hrad", protože jak jinak si vysvětlit použití novogotického dekoru na fasádě běžného pavlačového domu v oblasti Dolního Cejlu, tedy v místech téměř výhradně dělnického bydlení. A co je ještě zvláštnější, že gotické prvky jsou použity jakoby nahodile, bez jakýchkoli tektonických vazeb, to znamená, že sloupy a přípory nic nepodpírají, jen si tak volně existují a vedou vlastně od nikud nikam. Základní rozvrh fasády je velice jednoduchý, pojatý v kasárenském stylu používaném na počátku 19. století. Okna obdélníkového tvaru jsou zdobena pouze jemnou lizenou. Nicméně u centrálního rizalitu jak na hlavní fasádě do Cejlu, tak do Körnerovi ulice jsou nad okna přidány jakési náznaky "gotických kružeb" vyrobených se zasklených dřevěných rámů, které ale nikam nevedou a jen leží na plné fasádě. Rizalit do Cejlu je potom ohraničen vysokou příporou, zpočívající na "pozdněgotické" konzole, končící ale těsně pod korunní římsou a naopak římsou jakoby procházejí další dvě krátké příporky, opět nevedoucí nikam. Do domu se vstupuje původními dvoukřídlými vraty s neogotickým dekorem, nad portálem jsou dvě slepé arkády a celé je to lemováno přízedními fiálami.
No prostě takový jeden Cejlovský, goticko - historizující bizárek