Nájemní dům Radnická 2

12.08.2020

Areál Staré radnice a přilehlých domů na Radnické a Mečové ulici patří k tomu nejstaršímu, co se nám v Brně z architektury zachovalo. Naštěstí tento blok unikl asanaci na přelomu 19. a 20. století a zachoval si původní podobu, kterou si utvářel již od středověku.
Dnes bych se chtěl věnovat nárožnímu tomu na rohu ulic Radnické a Panské, s adresou Radnická 2.
Tento dům, který má dnes směrem do ulice raně barokní průčelí, nicméně jeho historie je daleko starší. Jedná se o měšťanský dům, někdy nazývaný Neuheimův, do kterého se vstupuje barokním portálem do průjezdu, který prochází celým přízemím až na přilehlý dvůr. Celé přízemí, včetně průjezdu je de facto zachovanou gotickou stavbou, jak v obvodových zdech, tak v kamenických detailech jako jsou portálky, nebo klenební pasy. V zadní části průjezdu se dokonce zachovala gotická místnost jejíž počátky jsou kladeny do poloviny 14. století a je zaklenuta dvěma poli křížové žebrové klenby. O účelu této místnosti se bohužel příliš neví a i když je v současné době nazývána kaplí, tak k sakrálním účelům téměř jistě nesloužila. To že se jí vyhnula jak renesanční tak barokní přestavba je víceméně zázrak, a je to dané tím, že zřejmě již v 16. století sloužila pouze hospodářským účelům. Hlavní spojnicí celého domu je čtyř ramenné klasicistní schodiště se světlíkem v nejvyšším patře, který je ale zřejmě novodobý. V každém patře na schodiště navazuje rozlehlá síň v prvním patře zaklenutá, ze které se vstupovalo do jednotlivých bytů. V místnostech prvního patra se zachovala nástěnná výmalba z 18. století. Ve většině z nich pouze ornamentální s malovanými supraportami, nicméně v jedné místnosti se jedná o pohledy do exotických krajin s orientálními stavbami chrámků, ptáky a palmami.
Vnější fasáda je barokní portál s mírně stlačenou klenbou, nad níž je letopočet MDCCVI je završen rozeklaným tympanonem. Nároží domu je zpevněno kamenným pilířem nad kterým je nika zaklenutá konchou s mušlovým dekorem. V nice původně stála dřevěná socha Krista Spasitele (Salvatora), která je v současné době umístěna v budově NPU na Náměstí svobody.
Dům v minulosti sloužil a částečně stále slouží obytným účelům. Potom zde sídlil Národní památkový ústav a v současnosti zde má svoje hlavní sídlo TIC Brno, nebo Centrála cestovního ruchu Jmk.