Palác opatů žďárského kláštera

13.08.2020

Palác opatů Žďárského kláštera, Zelný trh 10.
V horní části Zelného trhu, které se v minulosti říkalo trh Kuří, stojí pozdně barokní palác opatů Žďárského kláštera, který brňané znají také jako Lidlův dům. Cisterciácký klášter ve Žďáru nad Sázavou vznikl v polovině 13. století a nesl název Studnice Blahoslavenné Panny Marie, podle zázračného pramene. Tuto studnici měl klášter také ve znaku. Opati těchto velkých klášterů kromě svých duchovních povinností zastávali také funkce politické, a zasedali například na zemských sněmech. Aby během zasedání měli k dispozici dostatečně reprezentativní sídlo, zakoupili starší dům pánů z Lipé a na jeho místě si nechali postavit podle projektu Františka Antonína Grimma nový palác. Ten byl v majetku kláštera až do jeho zrušení v roce 1784, kdy přešel na Náboženský fond a několikrát vystřídal majitele. V roce 1904 jej koupil Josef Lidl, který v domě zřídil firmu na výrobu, opravy a prodej hudebních nástrojů.
Palác je jednou z nejzachovalejších barokních palácových staveb v Brně, včetně vnitřní dispozice, kdy se z kočárového průjezdu vstupuje na reprezentační schodiště s kamennou balustrádou. V místnostech druhého patra, se zachovala fresková výzdoba z konce 18. století, znázorňující pohledy do krajiny. Na barokním portálu je dodnes znak Žďárského kláštera, Studnice Panny Marie. Palác prošel v posledních letech náročnou a citlivou rekonstrukcí, kdy v jeho nádvoří vznikla například vertikální zahrada.