Schmalův palác

13.08.2020

Dnes se mi podařilo opět vecpat do domu, který je běžně nepřístupný. Jedná se o palác Adolfa Schmala na rohu Cejlu a Tkalcovské. Majitel jedné z brněnských textilek Adolf Franz Schmal, si jej nechal postavit v roce 1884. Autorem je brněnský stavitel Josef Nebehosteny. Palác je variací na jinou Nebehostenyho realizaci, Morgensternův palác na Štefánikově ulici. Také zde architekt sáhl do výzdobného aparátu francouzského manýrismu, také zde, akcentoval nároží polygonálním arkýřem na noze. Schmalův palác není ale v interiérech tak výpravný jako ten Morgensternův. Chybí mu vznosná hala s čtyřramenným schodištěm a bohatá štuková výzdoba. V paláci dnes sídlí v přízemí kanceláře a v prvním patře jsou byty. I o tomto paláci mluvím na vyjížďce po Palácích průmyslové aristokracie.