Schoellerův palác

13.08.2020

Na ulici Cejl č. 50 stojí velká neorenesanční budova Schöllerova paláce. Jedná se pozůstatek textilního impéria, které v Brně rodina Schöllerových vybudovala. Palác byl postaven v roce 1868 brněnským architektem a stavitele Josefem Arnoldem pro Gustava Adolfa von Schöllera. Jedná se o ukázku palácové stavby z druhé poloviny 19. století s množstvím typických detailů právě pro Arnoldovu tvorbu. Architekt vychází z italské renesance, budovu pohledově zatížil mohutnou soklovou římsou s typickými klenutými okny. Zajímavé je, že piano nobile - vznešené patro, posunul z tradičního prvního patra až do patra druhého, kde jej akcentoval mohutným balkonem na čtyřech konzolách. Dispozice paláce je dvoutraktová, dělená centrálním kočárovým průjezdem ze kterého se obyvatelé dostali pohodlně na reprezentativní schodiště. Interiéry byly velmi nákladně zdobeny výmalbou, štukovými stropy, nebo ornamentální teracovou podlahou. Rodině Schöllerů byl majetek konfiskován v roce 1945 a následně byla v přilehlém továrním areálu zrušena textilní výroba a všechny objekty byly předány firmě Chirana Brno. Dnes zde sídlí firma BMT, která se o palác velmi dobře stará a jeho interiéry, i když neslouží k obytným účelům, v sobě nezapřou zbytky ušlechtilé krásy a noblesy paláců brněnské průmyslové aristokracie.