Soxhletova přádelna

12.08.2020

Budova Soxhletovi přádelny, Cejl 68

A protože ulice Cejl je bezednou studnicí architektonických zajímavostí, máme tu dnes Cejl, zastavení čtvrté. Budova Soxhletovy přádelny v čísle 68.
Minulý týden se konečně vyloupla z lešení krásně opravená čelní fasáda, jednoho z nejdelších uličních průčelí v Brně, obytného domu bývalé Soxhletovy přádelny, založené roku 1823. Původem Belgičan Hubert Soxhlet nejprve podnikal v budovách bývalé Köffillerovy manufaktury na dnešní lidické ulici, ale roku 1833 si nechala postavit nový areál podle projektu Josefa Jakoba složený ze čtyř křídel, který v sobě spojoval funkci výrobní a obytnou. Přádelnu nadále provozoval i se svými syny Felixem a Eugenem. Směrem do ulice je otočeno dlouhé uliční křídlo obytného bloku, který se ještě inspiroval klasicistní palácovou architekturou. Průčelí je trojdílné, dělené třemi mělkými rizality z nichž ten centrální je završen mohutným tympanonem z plastickou výzdobou. Reliéf je pravděpodobně dílem brněnského sochaře Benedikta Edeleho. Okna prvního a druhého patra v rizalitech jsou zakončena trojúhelníkovými frontony, nesenými vždy dvěma plastickými konzolami. Nad dvěma průjezdy jsou umístěna sdružená trojitá okna, inspirovaná italskou renesanční architekturou Andrea Paladia. Zajímavé jsou hlavice pilastrů, které okna dělí, protože jsou pojaty ještě v doznívajícím empírově - egyptském stylu. Přízemí je pojato mohutnou bosáží. Mohutná korunní římsa je tvořena nosnými konzolami střídajícími se s rozetami. Domem procházejí dva průjezdy vedoucí do rozlehlého továrního dvora. U jednoho z průjezdů se dokonce zachovali ve dvorní části původní klasicistní vrata. Směrem do dvora je dům členěn dlouhými pavlačemi. To znamená, že co se na ulici tváří jako palác, může být ve dvoře pavlačák :-)
Okolo dvora potom stojí tři křídla, který původně sloužila provozu přádelny a na dvoře byly dřevěné přístavky různých skladů. Na levém křídle se dokonce zachovalo typické vnější ocelové schodiště a uvnitř točité kamenné schodiště i s původním zábradlím. Tento typ schodišť byl hojně požíván právě v pavlačových domech, nebo v továrních budovách v 19. století, protože zabíral minimum místa.
Původně byla zajímavě členěna i fasáda zadního křídla, která byla zdůrazněna centrálním rizalitem, po kterém vedlo vnější schodiště a nad střechou byl zakončen bohatě zdobenou nástavbou s hodinami. Bohužel celé průčelí bylo změněno při poslední rekonstrukci na bytový dům, kdy bylo obloženo polystyrenem a hodinová nástavba byla ubourána.
Rekonstrukce domu Cejl 68 je poměrně citlivá a i přes výměnu okenních výplní, nedošlo k jejich nahrazení za plast, ale byly zde vrácena kastlová okna původního typu.
O Soxhletově přádelně a o dalších podnicích na Cejlu se dozvíte víc na vycházkách v rámci akce Brno Industrial https://www.gotobrno.cz/brno-industrial/