Thonethof

12.08.2020

Jakubské náměstí, prošlo v druhé polovině 19. století velmi radikální proměnnou. Postupně byly bořeny domy okolo zrušeného hřbitova a byly nahrazovány novými moderními vysokopodlažními činžáky. Některé z nich byly výtvarně přizpůsobeny gotickému vzhledu svatojakubského kostela, jiné se inspirovali v jiných architektonických obdobích.
V letech 1890 - 1891 si nechali na místě starého hostince U černého medvěda postavit obytný a obchodní dům majitelé továrny na ohýbaný nábytek bratři Thonetové. Dům navržený vídeňským ateliérem Ferdinand Felner a Hermann Helmer byl od počátku nazýván Thonethof. Stojí na výrazné nárožní parcele na rohu ulice Behounské a Jakubského náměstí, do kterého se obrací svým zkoseným nárožím. Jeho fasáda byla pojata jako kontrast mezi omítaným a režným cihlovým zdivem a inspirovala se v severské renesanci, podobně jako nedaleká dívčí škola korunní princezny Štěpánky. Střecha byla ozdobena vysokými štíty. V přízemí byl umístěn obchod bratrů Thonetových a v patře kavárna Heinricha Kreikera ve stylu secesních vídeňských kaváren. Zatímco vnější fasáda je neorenesanční v interiéru použili architekti tvarosloví neorokokové. Z původního bohatě zdobeného průčelí se ale do dnešní doby zachovalo pouze torzo, protože celý dům prošel v letech 1928 - 1929 razantní přestavbou podle návrhu městského architekta Jindřicha Kumpošta, který odstranil vysoké štíty a dům nadstavil o dvě patra s keramickým obkladem a velmi expresivně ztvárněným nárožím. Také zcela očistil od dekoru dolní dvě patra aby do nich proboural obrovská okna nové kavárny Savoy Jana Nekvasila. Interiér kavárny byl pojat velice zajímavě, propojením dvou pater pomocí přiznaného ocelového nosníku a dvouramenného schodiště obloženého onyxem. Kavárna měla kromě úctyhodných rozměrů a počtu míst k sezení i zajímavé technické vychytávky. Například kabáty v šatně byly pomocí zpouštěcího zařízení expedovány do suterénu, aby nenačichly cigaretovým kouřem. Kavárna Savoy byla až do roku 1945 oblíbeným místem setkávání brněnských Němců. Po druhé světové válce byla zrušena, prostor byl výrazně zmenšen a přeměněna na prodejnu metrového textilu Výběr. Na přelomu tisíciletí byla obnovena, ale již nikdy nedosáhla své původní slávy, nemluvě o tom, že rekonstrukce nebyla příliš citlivá a byla při ní například vyměněna původní ocelová okna. V současnosti je v prostoru kavárny provozováno bistro
Forky´s, které provedlo další změny v interiéru.
Přes to, že dům již dlouhou dobu nepatří firmě Thonet, tak na ni stále můžeme najít památky v podobě monogramů "GT" Gebrüder Thonet na vstupní mříži, nebo na zábradlích balkonů.