Vlastní vila Jindřicha Kumpošta

25.10.2021

Barvičova 15, Brno

Architekt Jindřich Kumpošt patří k nejvýznamnějším brněnským architektům první poloviny 20. století. Společně například s Bohuslavem Fuchsem vytvářel podobu města Brna tak, jak ji známe dnes, a je autorem mnoha významných realizací, které dodnes obdivují znalci i fanoušci architektury. V letech 1922 - 1924 byl dokonce hlavním městským architektem. 

Svoji vlastní vilu si postavil v letech 1922 - 1924 na Barvičově ulici v Masarykově čtvrti. Vila sama nepředstavuje žádnou ukázku čistého "bílého" funkcionalismu. Naopak svým vzhledem vychází z architektury anglických zahradních měst a je ovlivněna holandskou architekturou amsterodamské školy Wendingen. Stojí ukrytá v zahradě, odsunutá od uliční čáry a svojí režnou cihlovou fasádou doplňuje zeleň stromů. 

Dům se skládá ze dvou základních objemů - jednopatrový obdélník se sedlovou střechou, na který navazuje kubický objem s rovnou střechou, která tvoří terasu. Mimo této střešní terasy je budova členěna dalšími menšími teráskami a balkony. Směrem do zahrady je předsunuta ze zvýšeného přízemí zahradní terasa s širokým schodištěm. Vila je na svých fasádách a v okolí zdobena sochami Václava Hynka Macha. Na čelní fasádě je to sousoší Matka s dítětem, na zahradní fasádě Hráč na niněru (ve skutečnosti ale hraje na sitár) a v zahradě jsou to ležící psi a socha chlapce stojící na okraji bazénu.

Zajímavé je, že i když byla vila dokončena v roce 1924, tak architekt s rodinou se do ní nastěhoval až v roce 1931. Do té doby ji zřejmě z finančních důvodů pronajímal. Dům v sobě snoubil dvě funkce. Obytnou a atelier architekta. Obytné bylo částečně i podkroví a v suterénu byl umístěn byt domovníka. 

Do vily se vstupovalo hlavním vstupem, který je situován v boční fasádě a je zdůrazněn výrazným betonovým sloupovým portikem. V současné době není tento vstup užíván a je zaslepený. 

Hlavním vstupem se vstupovalo do přízemí, kde byla umístěna hala se schodištěm do prvního patra, velký salon, kuchyně a zimní zahrada s výstupem na zahradní terasu. 

Kromě hlavního schodiště z haly vede domem ještě jedno schodiště, které fungovalo jako služební, pro potřeby ateliéru Jindřicha Kumpošta. Toto schodiště dnes slouží jako hlavní pro komunikaci v domě. Přízemí je dnes rozděleno na dva byty, které obývá vnuk Jindřicha Kumpošta a architektova pravnučka. 

V prvním patře se nachází rozlehlý byt, který v sobě obsahuje i prostor bývalého ateliéru a dnes jej obývá Kumpoštova snacha, manželka Jindřicha Kumpošta mladšího. Byt je zařízen částečně původním nábytkem a částečně nábytkem ze 60. let navrženým Jindřichem Kumpoštem mladším. 

Vzhledem k tomu, že dům byl po celou dobu existence obýván rodinou stavitele, zachoval se dodnes ve velice dobrém stavu s mnoha původními detaily. Velice děkuji pravnučce architekta Kumpošta paní Sylvě Smutné, za možnost nahlédnout do domu. Musím říct, že to pro mě byl neopakovatelný zážitek.