Západní průčelí Katedrály svatých Petra a Pavla v Brně

11.08.2020

Dnes bych rád upozornil na něco, co všichni znají, ale vlastně nemají možnost si to prohlédnout nějak detailněji, vzhledem k poněkud nepřístupné poloze a nedostatečnému odstupu. Jedná se o novogotické západní průčelí katedrály svatých Petra a Pavla. Celá regotizace brněnské katedrály probíhala v několika etapách a první část byla provedena podle návrhu Augusta Prokopa, který regotizoval presbitář jak zevně tak uvnitř, ale pro neshody s brněnským biskupem Františkem Saleským Bauerem od dalších prací odstoupil. Biskup Bauer vypsal architektonickou soutěž ve které zvítězil návrh architekta Augusta Kirsteina, podle kterého byla regotizace katedrály dokončena již za episkopátu biskupa Pavla von Huyna v letech 1901 - 1909.
Kirstein navrhl na místo původního barokního západního průčelí postaveného architektem Benediktem Klíčníkem nové v neogotických formách s předsazeným portikem, který nese balkon v prvním patře. Původní barokní sochy sv. Petra a Pavla z průčelí byly převezeny do Buchlovic, kde jsou k vidění dodnes. Novou sochařskou výzdobu navrhl pražský sochař Jan Kastner a provedl ji Wilhelm Frühauf. Zajímavé je, že i když se jedná o neogotické doplňky začínají se u některých sochařských detailů objevovat prvky již nastupující secese.
Centrální scénou celého západního průčelí, umístěnou do štítu je malá Kalvarie s ukřižovaným Kristem a pod křížem stojící Pannou Marií a svatým Janem. Zajímavé je umístění rozety v podobě svatozáře okolo křížení kříže, která současně tvoří větrací okno do prostoru půdy. Nad ukřižovaným Kristem pojatým v poměrně expresívních formách se vznáší holubice Ducha Svatého a v samém vrcholu štítu z niky shlíží dolů Bůh Otec. Pod Kalvárií je umístěna nápisová deska s latinským citátem z evangelia svatého Matouše. "Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, / a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho / a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný / srdcem a naleznete pro své duše odpočinek. / Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží."
Pod nápisovou desku je umístěno velké gotické okno s bohatou kružbou, osvětlující varhanní kůr. Na dělících prutech okna jsou umístěny sochy sv. Konstantina a Metoděje, ovšem v daleko tradičnějším pojetí než sochy Kalvárie.
Portikus před vchodem má parapet zdobený kružbou s tak zvaných tančících plaménků a je nesený sloupy na nichž jsou umístěny sochy svatých Petra a Pavla, patronů kostela i celé brněnské diecéze. Petr má konzolu zdobenou kohoutem a Pavel andělem.
Celá fasáda provedené z lomového kamene je ještě dozdobena drobnými sochami zvířátek jako jsou veverky, ještěrky, nebo žabky.