Zemský dům III. 

04.08.2020

Zemský dům III. Kounicova 1
Jak už jsem psal minule, u Zemského domu II. úřady jsou od toho aby se rozrůstaly a vlastně jim pořád chyběly nějaké prostory. Proto v roce 1923 bylo zjištěno, že Zemský dům II. od Ferdinanda Hracha již nedostačuje a byla vypsána architektonická soutěž na jeho rozšíření směrem do Kounicovy ulice. Jenže ta soutěž dopadla tak nějak po brněnsku. Měla sice vítěze Miloslava Kopřivu, který skončil na druhém místě (první nebylo uděleno), ale politikům se to nějak nepozdávalo, a stavbu chtěli mimo soutěž svěřit vrchnímu staviteli Janu Utíkalovi. Což zvedlo poměrně velkou vlnu nevole u veřejnosti jak laické, tak odborné (co mi to jen připomíná?). Proto bylo nakonec alespoň provedení fasády svěřeno Karlu Náhůnkovi, který částečně vycházel z Kopřivova plánu. Aby bylo možné využít státní subvenci bylo rozhodnuto, že dvě třetiny novostavby budou patřit nájemním bytům a pouze jedna třetina úřadům a společenským prostorám, jako byla kavárna, nebo varieté. Budova navazuje na historizující Zemský dům II. a pokračuje směrem ke Kounicově ulici, kde je v ustupujícím nároží umístěn hlavní vchod. Křídlo směrem do Kounicovi je potom určeno k bydlení. Celá fasáda je provedena z umělého kamene dvou barev, okrové a šedé a je pěknou ukázkou stylu art deco. Hlavní vstup je akcentován schodištěm, a dvěma skupinami soch od Václava H. Macha, které jako kariatidy drží markýzu nad vstupem. Nad markýzou je podélné okno s původní mříží a nad ním balkon. Na fasádě se dokonce zachovaly i původní vlajkové stožáry. Po vstupu do budovy, který byl obložen několika druhy mramorů návštěvník vstoupil do elegantní francouzské kavárny, vybavené ratanovým nábytkem a osvětlené skleněným stropem. Kavárna byla rozdělena na centrální část a dvě nižší pod balkony po stranách. V její zadní části stála mramorová kašna se sochou od Václava V. Macha. V suterénu pod kavárnou se nacházel sál oblíbeného varieté Rozmarýn. Do kancelářských prostor v patrech se stoupalo a dodnes stoupá po mohutném schodišti opět z umělého kamene, jehož zábradlí je pojato ve stylu rondokubismu. Po druhé světové válce byla kavárna v přízemí zrušena a do budovy se nastěhovala univerzitní knihovna. Prostor kavárny byl rozdělen přepažením bočních lodí a z té centrální se stala studovna. Nějakou dobu zde ještě zůstala původní kašna, ale i ta byla nakonec odstraněna. Socha z kašny se dnes nachází ve foyer nové budovy Moravské zemské knihovny. Varieté Rozmarýn ale fungovalo i nadále a stalo se například místem, kde v roce 1968 proběhl první striptýz v Brně :-) V současné době jsou prostory jak kavárny, tak varieté, přeměněny na zasedací místnosti Krajského úřadu.
Sousední část s byty patřící městské části Brno - střed, byla před několika lety velmi citlivě rekonstruována, kdy byla očištěna a zrestaurována fasáda z umělého kamene a opět září novotou. Do domu vedou dva vchody z nichž v jednom z nich je zachována původní obchodní pasáž s výkladci obchodů, do kterých se vcházelo odtud. Jinak budovy obou zemských domů stojí na starém městském hřbitově, což před několika lety prokázal i archeologický výzkum.
No a protože už máme za sebou zemský dům II. i III. můžete se nakonec těšit i na reportáž ze Zemského domu I. protože Ústavní soud byl velmi vstřícný a povolil mi focení v interiérech, takže se těšte