Zmizelé Brno IV. - Kostel svatého Mikuláše

16.05.2022

Čtvrtý díl našeho občasníku se bude věnovat kostelu svatého Mikuláše, který až do roku 1870 stál uprostřed dnešního Náměstí Svobody, tehdy Dolního trhu. Tato drobná církevní stavba pocházela z 1. poloviny 13. století a postavili si ji příslušníci skupiny románského obyvatelstva usídlení v Brně. První písemná zmínka o kostele je z roku 1231, kdy je zmiňován jako filiální při kostele svatého Jakuba. V praxi to znamenalo, že neměl farní právo a nesmělo se u něj například pohřbívat. Jednalo se o jednolodní stavbu se čtvercovou lodí a polygonálním presbytářem zaklenutým žebrovou klenbou. Okna presbytáře byla vysoká gotická, zdobená kružbami. Ve 14. století byla u kostela směrem od dnešní Masarykovy ulice postavena budova strážnice. Na konci Třicetileté války byly u kostela usazeni brněnští kapucíni, kteří během švédského obléhání přišli o svůj klášter před Měnínskou branou. V roce 1655 byla k jeho severní straně přistavěna barokní budova městské váhy.

 V roce 1760 jej barokně upravil architekt František Antonín Grimm, když kostelu zvýšil věž a přistavěl barokní západní průčelí, na které byly umístěny sochy sv. Mikuláše a sv. Martina od Ondřeje Schweigla.

Nicméně za šestnáct let po této opravě byl kostel v rámci josefínských reforem v roce 1786 zrušen a přeměněn na skladiště. V roce 1868 byl převeden na město pod podmínkou, že v rámci zkrášlení Dolního trhu bude co nejdříve zbořen, k čemuž došlo v roce 1870. 

Během demolice byly v prostoru lodě nalezeny dva náhrobní kameny, jeden z nich rektora Vojtěcha z Krosny, který se dnes nachází v lapidáriu Muzea města Brna, a společně se sochami z průčelí, které byly přemístěny na kostel svaté Máří Magdalény na Masarykově ulici, je tak dnes jediným hmatatelným pozůstatkem kostela svatého Mikuláše. 

19. prosince 1944 během jednoho ze spojeneckých náletů na Brno padly dvě bomby přímo do prostoru presbytáře, čímž byly základy kostela značně poškozeny. Po válce proběhly dva archeologické výzkumy, jeden v 60. letech a druhý v roce 2000 v rámci rekonstrukce Náměstí Svobody. V současnosti je půdorys kostela vyznačen v dlažbě náměstí a v místě presbytáře je umístěna bronzová pamětní deska.